مقالات آموزشی مهندسی پزشکی

سی تی اسکن (CT-SCAN) چیست؟
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۸:۲۱:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی مهندسی پزشکی
این شیوه تصویر برداری در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می‌باشد. اما دارای اسامی مختلفی است که از آن جمله می‌توان بهCAT مخفف کلمات Computerized Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری محوری می‌باشد. CTAT مخفف کلمات Computerized trans Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری عرضی محوری می‌باشد. CTR مخفف کلمات computerized trans Recanstration ، CDT مخفف کلماتcomputerized ...
ادامه مطلب
سونوتراپی چیست ؟
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۸:۱۲:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی مهندسی پزشکی
سونوتراپی عبارت است از درمان دردها و سایر مشکلات با استفاده از امواج اولتراسوند. استفاده از امواج اولتراسوند در درمان پیش از استفاده آن در تشخیص مطرح بوده است. همانطور که می‌دانید امواج اولتراسوند امواجی مکانیکی می‌باشند و لذا این ارتعاشات مکانیکی درون بافت باعث تولید حرارت می‌شوند و ...
ادامه مطلب
بیو سنسورها
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۸:۱۰:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی مهندسی پزشکی
یکی از خدمات اصلی مهندسی پزشکی به علوم زیستی و پزشکی کلینیکی ارائه ابزار دقیق مهندسی پزشکی بوده است. پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته است منجر به توسعه انواع جدید ابزار دقیق مهندسی پزشکی و روشهای متعدد کلینیکی شده است مانند مانیتورینگ الکترونیکی بیمار، که یکی ازجنبه ...
ادامه مطلب