افتخار همکاری با برترین پژوهشگران

گروه فنی مهندسی اخترالکترونیک مفتخر است که با بهترین و مجرب‌ترین پژوهشگران و متخصصان رشته مهندسی برق در تمامی گرایش‌ها از برترین دانشگاه‌های کشور همکاری دارد.

دانشگاه‌ها

دانشگاه تهران

دانشگاه‌ها

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه‌ها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‌ها

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه‌ها

دانشگاه تبریز

دانشگاه‌ها

دانشگاه ارومیه