گام سوم

پس از اعلام اتمام کار از سوی پژوهشگر محترم، نتایج اولیه جهت مشاهده و تایید شما ارسال می‌شود تا پس از بررسی نهایی، مابقی مبلغ را تسویه نمایید.

  • # انجام_پروژه
  • # تحویل_پروژه