اشعه ایکس

سی تی اسکن (CT-SCAN) چیست؟
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۸:۲۱:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی مهندسی پزشکی
این شیوه تصویر برداری در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می‌باشد. اما دارای اسامی مختلفی است که از آن جمله می‌توان بهCAT مخفف کلمات Computerized Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری محوری می‌باشد. CTAT مخفف کلمات Computerized trans Axial Tomography به معنی توموگرافی کامپیوتری عرضی محوری می‌باشد. CTR مخفف کلمات computerized trans Recanstration ، CDT مخفف کلماتcomputerized ...
ادامه مطلب