انتقال الكترون در بين تراز انرژی

باریکه الکترونی
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۸:۲۳:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی الکترونیک
همچنانکه بشر عمیق و عمیق تر به مطالعه خواص مواد اطراف خود می پردازد با تعداد بیشتری از مظاهر نیروهای الکتریکی مواجه می شود انرژی الکتریکیبرای بشر روشهای گوناگون و دقیقی در حل مسائل مختلف علم و انقلاب تکنولوژیک معاصر به ارمغان آورد.   ساختمان اتم:  هر اتم به صورت سیستم ...
ادامه مطلب