بيوسنسور

بیو سنسورها
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۸:۱۰:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی مهندسی پزشکی
یکی از خدمات اصلی مهندسی پزشکی به علوم زیستی و پزشکی کلینیکی ارائه ابزار دقیق مهندسی پزشکی بوده است. پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته است منجر به توسعه انواع جدید ابزار دقیق مهندسی پزشکی و روشهای متعدد کلینیکی شده است مانند مانیتورینگ الکترونیکی بیمار، که یکی ازجنبه ...
ادامه مطلب