ترموگرافي

اشعه مادون قرمز IR
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۸:۲۴:۰۰ بعد از ظهر بدون نظر مقالات آموزشی الکترونیک
مادون در لغت به معنای زیر دست و قرمز به معنای هر چه به رنگ خون باشد، است. پس میتوان گفت که مادون قرمز اشعه بسیار ریز و قرمز رنگ است. اطلاعات اولیه کشف هرسل اولن گام در ایجاد پدیده‌ای که ما آن را طیف الکترومغناطیسی مینامیم. نور مرئی و پرتوهای مادون ...
ادامه مطلب